+Добавить недвижимость
»Законы и нормативные акты
»Шаблоны договоров
»Юридические статьи
»ОВИР
Недвижимость Киева и Киевской области

ПАРТНЕРЫ
Р2Р кредитование под залог имуществаАдвокатское и риелторское объединение УкраиныСтраховка киев дешево,ГО Каско,Все виды страхования Advicecorp - Адвокатское объединение
Сопровождение сделок покупки продажи,риелторы,юрист по недвижимости

Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці

На підприємствах і організаціях незалежно від форм власності й господарювання,де технологічний процес,використовуване обладнання,сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів,що можуть несприятливо впливати на стан здоров'я працюючих,а також на їхніх нащадків як тепер,так і в майбутньому проводиться атестація робочих місць за умовами праці.

Метою атестації є регулювання відносин між власником або уповноваженим ним органом і працівниками у галузі реалізації прав на здорові й безпечні умови праці,пільгове пенсійне забезпечення,пільги та компенсації за роботу у несприятливих умовах.

Атестація проводиться атестаційною комісією не рідше одного разу на 5 років,склад і повноваження даної комісії визначається наказом по підприємству,організації в строки,передбачені колективним договором.
На керівника підприємства покладається відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації. Позачергово атестація проводиться у разі докорінної зміни умов і характеру праці з ініціативи власника або уповноваженого ним органу,профспілкового комітету,трудового колективу або його виборного органу,органів Державної експертизи умов праці з участю установ санітарно-епідеміологічної служби МОЗ. До проведення атестації можуть залучатися проектні та науково-дослідні організації,технічні інспекції праці профспілок,інспекції Держгідротехнагляду.

Атестація робочих місць передбачає:

- установлення факторів виникнення несприятливих умов праці;

- санітарно-гігієнічне дослідження факторів виробничого середовища,важкості й напруженості трудового процесу;

- оцінку факторів виробничого середовища і характеру праці на відповідальність їхніх характеристик стандартам безпеки праці,будівельним та санітарним нормам і правилам;

- установлення ступеня шкідливості й небезпечності праці;

- обґрунтування віднесення робочого місця до категорії із шкідливими (особливо шкідливими),важкими (особливо важкими) умовами праці;

- визначення права працівників на пільгове пенсійне забезпечення за роботу у несприятливих умовах;

- складання переліку робочих місць,виробництв,професій та посад з пільговим пенсійним забезпеченням;

- аналіз реалізації технічних і організаційних заходів,спрямованих на оптимізацію рівня гігієни,характеру і безпеки праці.

Санітарно-гігієнічні дослідження факторів виробничого середовища і трудового процесу проводяться санітарними лабораторіями підприємств і організацій,атестованих органами Держстандарту і МОЗ за списками,що узгоджуються з органами Державної експертизи умов праці,а також на договірній основі лабораторіями територіальних санітарно-епідеміологічних станцій.

Перелік робочих місць,виробництв,професій і посад з пільговим пенсійним забезпеченням працівників після погодження з профспілковим комітетом затверджується наказом по підприємству,організації і зберігається протягом 50 років. Витяги з наказу додаються до трудової книжки працівників,професії та посади яких внесено до переліку.

Результати атестації використовуються при встановленні пенсій за віком на пільгових умовах,пільг і компенсацій за рахунок підприємств та організацій,обґрунтуванні пропозицій про внесення змін і доповнень до списків виробництв,робіт,професій,посад і показників,що дають право на пільгове пенсійне забезпечення,а також для розробки заходів щодо поліпшення умов праці та оздоровлення працюючих.

Клопотання підприємств та організацій про внесення змін і доповнень до списків після їх попереднього розгляду органами Державної експертизи умов праці вносяться до Мінпраці,яке готує та подає пропозиції до Кабінету Міністрів України.

На органи Державної експертизи умов праці покладається Контроль за якістю проведення атестації,правильністю застосування списків виробництв,робіт,професій посад і показників,що дають право на пільгове пенсійне забезпечення,пільги і компенсації.

закрыть

Бесплатная консультация

Если Вам нужна бесплатная консультация юриста,заполните заявку ниже.
Оставьте email и телефон,чтобы мы могли Вам ответить.
Опишите Вашу проблему
Отправить заявку
Бесплатная консультация
АДВОКАТСКАЯ КОМПАНИЯ УКРАИНЫ «ГОНЧАРОВ И ПАРТНЕРЫ». Юридическая помощь в Киеве. Бесплатные информационные материалы. Сopyright © 2004-2014