+
»
»
»
»


2          , ,   Advicecorp -
   ,,

ЗАКОН УКРАЇНИ Про електронні документи та електронний документообіг ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТ

Електронний документ - документ,інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних,включаючи обов'язкові реквізити документа.

Склад та порядок розміщення обов'язкових реквізитів електронних документів визначається законодавством.

Електронний документ може бути створений,переданий,збережений і перетворений електронними засобами у візуальну форму.

Візуальною формою подання електронного документа є відображення даних,які він містить,електронними засобами або на папері у формі,придатній для приймання його змісту людиною.

Електронний підпис Електронний підпис є обов'язковим реквізитом електронного документа,який використовується для ідентифікації автора та/або підписувача електронного документа іншими суб'єктами електронного документообігу.

Накладанням електронного підпису завершується створенням електронного документа. Відносини,пов'язані з використанням електронних цифрових підписів,регулюються законом.

Використання інших видів електронних підписів в електронному документообігу здійснюється суб'єктами електронного документообігу на договірних засадах.

Оригінал електронного документа Оригіналом електронного документа вважається електронний примірник документа з обов'язковими реквізитами,у тому числі з електронним цифровим підписом автора. У разі надсилання електронного документа кільком адресатам або його зберігання на кількох електронних носіях інформації кожний з електронних примірників вважається оригіналом електронного документа.

Якщо автором створюються ідентичні за документарною інформацією та реквізитами електронний документ та документ на папері,кожен з документів є оригіналом і має однакову юридичну силу.

Оригінал електронного документа повинен давати змогу довести його цілісність та справжність у порядку,визначеному законодавством;у визначених законодавством випадках може бути пред'явлений у візуальній формі відображення,в тому числі у паперовій копії.

Електронна копія електронного документа засвідчується у порядку,встановленому законом.

Копією документа на папері для електронного документа є візуальне подання електронного документа на папері,яке засвідчене в порядку,встановленому законодавством.

Правовий статус електронного документа та його копії Юридична сила електронного документа не може бути заперечена виключно через те,що він має електронну форму.

Допустимість електронного документа як доказу не може заперечуватися виключно на підставі того,що він має електронну форму.

Електронний документ не може бути застосовано як оригінал:— свідоцтва про право на спадщину;— документа,який відповідно до законодавства може бути створений лише в одному оригінальному примірнику,крім випадків існування централізованого сховища оригіналів електронних документів;— в інших випадках,передбачених законом.

Нотаріальне посвідчення цивільно-правової угоди,укладеної шляхом створення електронного документа (електронних документів),здійснюється у порядку,встановленому законом.

, .
email , .
ۻ. . . opyright 2004-2014