+
»
»
»
»


2          , ,   Advicecorp -
   ,,

Господарські спори.

Під господарськими спорами розуміють правові спори,що виникають між суб’єктами господарської діяльності при укладенні й виконанні господарських договорів,а також спори про відшкодування збитків,спричинені їх невиконанням чи неналежним виконанням.

Такі спори не рідко виникають в процесі діяльності підприємств та організацій,найчастіше з яких є спори:

- про стягнення заборгованості;- про відшкодування збитків;- про визнання правочину недійсним;- про розірвання,зміну,виконання договорів;- про порушення майнових та немайнових інтересів тощо.

Найбільш ефективним способом вирішити спір та відновити порушені права та охоронювані законом інтереси є звернення до господарського суду. Господарські справи по таких спорах розглядаються судом за місцем знаходження відповідача.

Наші юристи нададуть кваліфіковану допомогу у вирішенні господарських спорів шляхом розробки процесуальних документів,представництва та захисту інтересів клієнта у суді на всіх стадіях процесу.

Окрім цього,наша компанія допоможе у спробі вирішення проблеми на стадії досудового врегулювання шляхом підготовки претензій,відповідей на претензії,ведення переговорів тощо.

Наші юристи нададуть кваліфіковану допомогу у вирішенні господарських спорів шляхом:

1. Складання претензій,відповідей на претензії,ведення переговорів на стадії досудового врегулювання.

2. Розробки процесуальних документів у справах:

• пов'язаних з укладенням,зміною,розірванням і виконанням господарських договорів та з інших підстав,а також у спорах про визнання недійсними актів на підставах,зазначених у законодавстві,окрім:- спорів,які виникають при узгодженні стандартів і технічних умов;- спорів про встановлення цін на продукцію (товари),а також тарифів на послуги (виконання робіт),якщо ці ціни й тарифи згідно законодавства не можуть бути встановлені за згодою сторін;- інших суперечок,вирішення яких відповідно до законів України,міжнародних договорів і угод віднесені до компетенції інших органів • про визнання банкрутом.

3. Представництва та захисту в суді інтересів підприємств,організацій,державних та інших органів,які звертаються за захистом своїх прав,на всіх стадіях процесу,а також:• перегляд судових рішень в аппеляційнному порядку;• оскарження судових рішень у касаційному порядку;• перегляд судових рішень Вищого господарського суду України Верховним судом України;• перегляд судових рішень,постанов,ухвал за нововиявленими обставинами.

4. Виконання рішень,постанов.

, .
email , .
ۻ. . . opyright 2004-2014