+
»
»
»
»


2          , ,   Advicecorp -
   ,,

БУДІВНИЦТВО НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ ДЛЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АБО ДАЧНИХ БУДИНОЧКІВ

Відповідно до Земельного Кодексу України землі сільськогосподарського призначення передаються у власність та надаються у користування громадянам для ведення особистого селянського господарства (ОСГ):садівництва,городництва,сінокосіння та випасання худоби,ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Отже,на землях сільськогосподарського призначення для садівництва можна будувати тимчасові дачні та садові будинки.

Закон України «Про особисте селянське господарство» дає таке визначення ОСГ – господарська діяльність,яка проводиться без створення юридичної особи фізичною особою індивідуально або особами,які перебувають у сімейних чи родинних відносинах і спільно проживають,з метою задоволення особистих потреб шляхом виробництва,переробки і споживання сільськогосподарської продукції,реалізації її надлишків та надання послуг із використанням майна особистого селянського господарства,у т. ч. й у сфері сільського зеленого туризму.

Діяльність,пов’язана з веденням особистого селянського господарства,не належить до підприємницької діяльності,хоча її результатом є отримання прибутку. Ведеться така діяльність виключно фізичними особами.

До майна,яке використовується для ведення особистого селянського господарства,належать житлові будинки,господарські будівлі та споруди,сільськогосподарська техніка,інвентар та обладнання,транспортні засоби,сільськогосподарські та свійські тварини і птахи,бджолосім’ї,багаторічні рослини,вироблена сільськогосподарська продукція,продукти її переробки та інше майно,набуте у власність членами господарства в установленому законодавством порядку.

Члени особистого селянського господарства також мають право:реалізовувати надлишки виробленої продукції на ринках,а також заготівельним,переробним підприємствам та організаціям,іншим юридичним і фізичним особам;надавати послуги з використанням майна особистого селянського господарства.

Фактично це означає,що члени ОСГ мають право утримувати склад для надлишків виготовленої продукції і надавати послуги з використанням майна особистого селянського господарства. Отже,законним можна вважати і надання складських послуг на комерційній основі.

Крім того,члени ОСГ можуть самостійно здійснювати матеріально-технічне забезпечення власного виробництва:створювати майстерні для ремонту сільськогосподарської техніки та інші приміщення для обслуговування. Отже,створення майстерні для ремонту техніки,якою можуть бути також автомобілі,та надання послуг з її використання не забороняється законом.

Законом України «Про особисте селянське господарство» дозволяється надання послуг у сфері сільського зеленого туризму.

Отже,будівництво міні-готелю чи туристичних будиночків на землях ОСГ з отриманням відповідної дозвільної документації на такий вид будівництва і використання будівель у сфері сільського зеленого туризму також не суперечить закону.

, .
email , .
ۻ. . . opyright 2004-2014