+Добавить недвижимость
» Законы и нормативные акты
» Шаблоны договоров
» Юридические статьи
» ОВИР

ПАРТНЕРЫ
Адвокатское и риелторское объединение Украины Страховка киев дешево, ГО Каско, Все виды страхования  Advicecorp - Адвокатское объединение
Сопровождение сделок покупки продажи, риелторы, юрист по недвижимости

Перечень работ повышенной опасности

Перелік робіт з підвищеною небезпекою

Затверджено
наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці
від 26 січня 2005 р. N 15

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
15 лютого 2005 р. за N 232/10512

1 Електрозварювальні, газополум'яні, наплавочні і паяльні роботи. Контроль за зварювальними з'єднаннями.
2 Роботи в охоронних зонах ліній електропередач.
3 Роботи на кабельних лініях і діючих електроустановках.
4 Роботи в зонах дії струму високої частоти, іонізуючого випромінювання, електростатичного та електромагнітного полів, а також роботи із застосуванням лазерів, дозиметрів.
5 Роботи на повітряних лініях зв'язку, які перетинають лінії електропередач, контактні проводи.
6 Електропрогрів бетону та електророзморожування грунтів.
7 Обслуговування, ремонт та наладка обладнання для плазменно-дугової зварки, різання, напилювання, нанесення покрить та іншого електрозварювального устаткування.
8 Роботи в термічних цехах та дільницях на електротермічних установках підвищеної та високої частоти.
9 Виготовлення, випробування, транспортування, зберігання та використання промислових вибухових матеріалів та їх знешкодження.
10 Роботи з надзвичайно займистими, легкозаймистими, займистими та вибухонебезпечними речовинами.
11 Роботи, пов'язані з технічним обслуговуванням вибухонебезпечних виробництв, цехів, дільниць, об'єктів, засобів пожежної сигналізації та систем автоматичного пожежогасіння. Пожежно-технічне обстеження будинків та висотних споруд. Виїзд особового складу підрозділів пожежної охорони по тривозі.
12 Транспортування балонів, контейнерів, ємностей із стисненими, зрідженими, отруйними, вибухонебезпечними та інертними газами, їх заповнення та ремонт.
13 Обслуговування агрегатів і котлів, працюючих на газі і рідкому паливі.
14 Роботи з профілактики і технічного обслуговування газового господарства.
15 Виконання газонебезпечних робіт.
16 Роботи по технічному обслуговуванню і експлуатації компресорних та газорегуляторних станцій, лінійних частин магістральних газопроводів.
17 Монтаж і експлуатація засобів електрохімічного захисту підземних газопроводів від корозії.
18 Роботи, пов'язані з будівництвом, обслуговуванням і ремонтом газопроводів, газорозподільних пунктів, які використовують природні, нафтові, штучні, змішані і зріджені вуглеводневі гази.
19 Роботи по монтажу та зварюванню підземних та зовнішніх газопроводів, газифікації об'єктів, а також по нанесенню протикорозійного ізоляційного покриття.
20 Підключення до діючого газопроводу новозмонтованих газопроводів.
21 Обслуговування та ремонт газоперекачувальних агрегатів.
22 Освоєння і глушіння газових та нафтових свердловин.
23 Промислово-геофізичні дослідження свердловин.
24 Ліквідація відкритих газових та нафтових фонтанів.
25 Роботи по видобутку та переробці нафти, газу і конденсату в нафтогазопереробній та хімічній промисловості.
26 Роботи по ліквідації нафтогазоводопроявлень в процесі буріння свердловин.
27 Роботи, пов'язані з обслуговуванням, експлуатацією та ремонтом компресорних та холодильних установок, працюючих на вибухонебезпечних та токсичних газах.
28 Роботи, пов'язані з підготовкою залізничних цистерн, контейнерів, балонів та інших ємностей до зливу-наливу вибухонебезпечних, токсичних та займистих рідин.
29 Роботи, пов'язані з монтажем, експлуатацією та ремонтом магістральних нафтопроводів, нафтопродуктопроводів, аміакопроводів і технологічних трубопроводів.
30 Роботи в охоронних зонах діючих магістральних газопроводів та комунікацій газових промислів.
31 Роботи по виробництву, зберіганню, використанню та транспортуванню речовин, які відносяться до I та II класу небезпеки.
32 Злив, очистка, нейтралізація резервуарів, тари та інших ємностей з-під нафтопродуктів, кислот, лугів та інших шкідливих речовин, в тому числі радіоактивних.
33 Роботи по монтажу та ремонту обладнання в насосних та компресорних станціях на нафтогазовидобувних та нафтогазопереробних підприємствах.
34 Монтаж, ремонт, реконструкція, наладка, експлуатація, введення в експлуатацію та виведення з експлуатації, здійснення інспекційного контролю обладнання, що містить радіонуклідні джерела.
35 Експлуатація циклотронів, бетатронів, лінійних прискорювачів та інших прискорювальних установок.
36 Роботи з отруйними, шкідливими, токсичними та радіоактивними речовинами.
37 Роботи по дезактивації, дезінсекції, дератизації та дезінфекції приміщень.
38 Роботи з використанням інертних газів.
39 Роботи, пов'язані з виробництвом скла та скловиробів.
40 Виготовлення та застосування скловати, шлаковати, азбесту, мастик на бітумній основі, перхлорвінілових і бакелітових матеріалів.
41 Нанесення лако-фарбувальних покрить, грунтовок та шпакльовок на основі нітрофарб, полімерних композицій (поліхлорвінілових, епоксидних тощо).
42 Обробка деревини та інших речовин антисептичними та вогнезахисними сумішами і речовинами.
43 Виготовлення виробів та деталей із пластмас, гуми на пресах, вулканізаторах, виливних та черв'ячних машинах, таблетмашинах, каландрах та вальцях.
44 Підготовка до знешкодження і обезжирювання установок і деталей чотирьоххлористим вуглецем.
45 Вулканізаційні роботи.
46 Обслуговування і ремонт акумуляторних батарей.
47 Роботи, пов'язані з виробництвом, зберіганням, транспортуванням та застосуванням агрохімікатів, пестицидів, гербіцидів.
48 Гасіння вапна.
49 Обслуговування генераторних ацетиленових установок.
50 Гальванічні роботи, чистка вентиляційних каналів та повітропроводів.
51 Роботи по виробництву феросплавів, агломерату, чавуну, сталі, прокату, труб, вогнетривів, коксу та хімічних продуктів коксування, ртуті, нікелю, цинку, свинцю, олова, кадмію, індію, алюмінію, силуміну, магнію, титану, кристалічного кремнію, сірки, сірчаної, соляної, азотної і ортофосфорної кислот, ціаністих солей та розчинів, порошків, лігатур та інших сполук рідкоземельних металів, наплавочних порошків і прутків, твердих сплавів і тугоплавкого дроту, напівпровідників, пиловугільного палива. Обслуговування устаткування по їх виробництву.
52 Плавильні, заливочні роботи і роботи по термообробці лиття.
53 Роботи з окислюючими речовинами.
54 Комплекс робіт щодо виробництва, переробки, розподілу, зберігання і застосування продуктів розділення повітря, водню, хлору, аміаку, природного та супровідних металургійному та хімічному виробництву газів.
55 Обслуговування станів гарячої і холодної прокатки, турбоформовочних станів та пічного зварювання труб.
56 Роботи, пов'язані з відпалюванням сталі, сплавів і відливок.
57 Гранулювання доменного шлаку.
58 Роботи, пов'язані з вибиванням відливок, титанової губки із застосуванням відбійних молотків.
59 Робота з піскоструминними апаратами.
60 Нанесення бетону, ізоляційних і обмуровочних матеріалів методом набризкування і напилення.
61 Управління, завантаження та обслуговування дробарних, сортувальних, фасувально-пакувальних, просівальних, змішувальних формувальних, затиральних, фільтрувальних, намотувальних, варочних, плавильних, сепараторних, очисних, обрізних, бурових, в'язальних, полірувальних механізмів.
62 Обслуговування вальцювальних, штампувальних, вузлов'язальних і навивальних верстатів та автоматів.
63 Випробування та обслуговування парових і водогрійних котлів, економайзерів, паропроводів, трубопроводів гарячої води, пароперегрівників, теплообмінників, тепломеханічного устаткування, посудин, що працюють під тиском.
64 Підземні роботи на шахтах та рудниках.
65 Підземна геологорозвідка.
66 Сейсморозвідка.
67 Геолого-маркшейдерські роботи.
68 Аварійно-рятувальні роботи, гасіння пожеж, боротьба з повінню.
69 Дегазаційні роботи.
70 Технічне обслуговування, експлуатація та ремонт підйомних установок, стволів, компресорних станцій.
71 Утворення і експлуатація відвалів гірничих порід.
72 Обслуговування лампових, лампової апаратури аерогазового контролю і сейсмопрогнозу.
73 Проведення розкривних робіт, виїмка і навантаження корисних копалин при відкритих гірничих роботах.
74 Виколювання, звалення, розпилювання і обробка блоків природного каменю, переміщення і навантаження їх в транспортні засоби.
75 Обкладання та скріплення укосів, бортів, уступів кар'єрів.
76 Підземні та відкриті гірничі роботи при будівництві, реконструкції і ремонті метрополітенів, підземних споруд спеціального призначення.
77 Роботи на метрополітені в службі руху, рухомого складу, колії, топливних споруд, сигналізації та зв'язку.
78 Розмивання порід з використанням гідромоніторів та інших засобів гідромеханізації.
79 Прокладка, обслуговування та ремонт пульпопроводів.
80 Зведення і нарощування дамб гідротехнічних споруд і гідровідвалів.
81 Експлуатація та ремонт водозбірних споруд.
82 Штучне заморожування грунтів та водопониження.
83 Монтаж, демонтаж, експлуатація, ремонт і переміщення насосних і землесосних установок, драг і земснарядів.
84 Утворення і експлуатація перевантажувальних пунктів кар'єрів.
85 Забивання свай.
86 Цементація та хімічне закріплення грунтів та фундаментів.
87 Укладка великогабаритних труб у траншеї.
88 Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах і колекторах.
89 Земляні роботи, що виконуються в зоні розташування підземних комунікацій, під водою та на глибині більше 2 метрів.
90 Продавлювання тунельних конструкцій під будинками, спорудами, магістралями і водоймищами.
91 Роботи у замкнених просторах (ємностях, боксах, трубопроводах).
92 Водолазні роботи.
93 Роботи по обслуговуванню барокамер.
94 Роботи верхолазні та на висоті.
95 Роботи з підйомних і підвісних колисок і рихтувань на висоті.
96 Монтаж та демонтаж конструкцій і обладнання за допомогою вертольотів.
97 Монтаж та демонтаж будинків, споруд, а також відновлення та зміцнення їх аварійних частин.
98 Обстеження димарів, вентиляційних каналів і дахів при капітальному ремонті будинків та споруд.
99 Роботи по ремонту, фарбуванню, очистці від снігу та пилу дахів будівель при відсутності огорож.
100 Робота на конструкціях мостових, баштових та козлових кранів.
101 Вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів.
102 Транспортування негабаритних та важких вантажів на під'їзних коліях будівельних майданчиків.
103 Монтаж, експлуатація і демонтаж бурових вишок.
104 Монтаж, наладка, технічне обслуговування, експлуатація, ремонт і демонтаж вантажопідіймальних машин і механізмів, ліфтів, конвеєрів, підвісного канатного гідравлічного транспорту, технологічного і верстатного обладнання, електроустановок та ліній електропередач.
105 Монтаж, демонтаж та обслуговування компресорного, холодильного обладнання, пресів-розширювачів, ковальсько-пресового устаткування.
106 Монтаж, демонтаж і накачування шин автотранспортних засобів.
107 Обслуговування і ремонт елементів підвіски автомобілів, гідропідйомників на автомобілях-самоскидах та самоскидних причепах, їх зняття і установка.
108 Ремонт паливної апаратури двигунів внутрішнього згорання.
109 Управління тракторами і самохідним технологічним устаткуванням.
110 Малярні роботи у відсіках та резервуарах морських та річкових суден, а також очистка та фарбування суден у доках та на причалах.
111 Монтаж і демонтаж головних та допоміжних механізмів в машинному відділенні морських та річкових суден.
112 Роботи, що безпосередньо виконуються при обслуговуванні залізничного транспорту, електротранспорту, рухомого складу.
113 Обслуговування механічних та автоматичних ліній.
114 Роботи на копіювальних та розмножувальних машинах.
115 Обслуговування верстатів по обробці деревини і металів.
116 Роботи на цукрових заводах по обслуговуванню центрифуг і транспортерів.
117 Проведення робіт в склосах, призначених для різної сільськогосподарської продукції, в вагонах-зерновозах.
118 Роботи по обслуговуванню і ремонту аспіраційних та пневмотранспортних систем на підприємствах по зберіганню і переробці зерна.
119 Роботи по розвантаженню, складанню і зберіганню зернових та олійних культур, висівок, макухи і жротів насипом і в затареному вигляді.
120 Роботи по оксидації обезводнених мастил при виробництві оліфи і лаків.
121 Роботи по обслуговуванню бугаїв-плідників, кнурів і жеребців.
122 Лісосічні роботи, трелювання, транспортування та сплав лісу.
123 Лісогосподарські і лісозаготівельні роботи, які виконуються на територіях, забруднених (5 - 10 кі/км2) цезієм 134, 137.
124 Роботи по ліквідації лісових пожеж.
125 Спорудження і обслуговування крижаних і поромних переправ, доріг, бродів.
126 Буксирувальні роботи всіх видів на морському та річковому транспорті.
127 Гідрометричні, гідрологічні і гідрохімічні роботи: на великих і середніх річках у період повені; рейдові виїзди на безмоторних човнах на озерах і водоймищах; роботи на річках і каналах, пов'язані з використанням човнових переправ, роботи і спостереження з льоду у період нестійкого льодоставу; гідрографічні обстеження водних об'єктів у важкодосяжних і необжитих районах.
128 Снігомірні, сніголавинні, гляціологічні і селеві роботи: маршрутні снігозйомки у горах; сніголавинні і гляціологічні роботи у важкодосяжних високогірних районах у період максимальної селевої та лавинної активності.
129 Робота вогневих обслуг з протиградовими виробами, пороховими зарядами і пусковими установками метеоракет, транспортування протиградових виробів та метеоракет на вогневі і стартові позиції.
130 Роботи із застосуванням піротехнічного інструменту.
131 Пожежно-технічне обстеження об'єктів з підвищеною пожежною, вибуховою та радіаційною небезпекою.
132 Робота у випробувальних пожежних лабораторіях, на пожежних полігонах, на смугах психологічної підготовки пожежних та в теплодимокамерах.
133 Робота особового складу пожежних підрозділів на колінчатих підіймачах та на автомеханічних дробинах.
134 Виконання робіт на пожежах по знеструмленню електричних мереж, перекриттю заслінок на нафтогазопроводах, в резервуарних парках автобаз.
135 Гасіння пожеж в трюмах морських та річкових суден.
136 Монтаж, ремонт і профілактичне обслуговування засобів охоронної сигналізації.
137 Скелелазні роботи.

На підприємствах на основі Переліку, з урахуванням специфіки виробництва, роботодавцем розробляється і затверджується відповідний перелік робіт з підвищеною небезпекою, для проведення яких потрібні спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з питань охорони праці.

закрыть

Бесплатная консультация

Если Вам нужна бесплатная консультация юриста, заполните заявку ниже.
Оставьте email и телефон, чтобы мы могли Вам ответить.
Опишите Вашу проблему
Отправить заявку
Бесплатная консультация
АДВОКАТСКАЯ КОМПАНИЯ УКРАИНЫ «ГОНЧАРОВ И ПАРТНЕРЫ». Юридическая помощь в Киеве. Бесплатные информационные материалы. Сopyright © 2004-2014